Drugstesten in verkeer

Drugstest in verkeer = zelftest

Hopelijk is iedereen er van op de hoogte dat drugs in het verkeer de veiligheid niet bevordert. Waar de politie al jaren focust op alcohol in het verkeer en daarop controleert is dat sinds 1 juli 2017 ook drugs bij gekomen. De Nederlandse politie kan, net als de Belgische collega’s, overgaan op drugscontrole. Dit met een zelftest die binnen enkele minuten resultaat geeft. De test werkt op speeksel en lijkt aan de slaan in de bestrijding.

Als je drugs hebt gebruikt, kun je natuurlijk minder goed een voertuig besturen. Hierdoor heb je een grotere kans op een ongeluk en is het daarom verboden om onder invloed van drugs mee te doen aan het verkeer. Sinds 1 juli 2017 zijn er daarom maximale limieten vastgesteld voor de hoeveelheid drugs die aanwezig mag zijn in je lichaam op het moment van testen. Als je meer drugs hebt gebruikt dan de limiet toestaat, mag je niet rijden. Doe je dit wel, dan ben je strafbaar. Voor sommige drugs zijn zelfs nullimieten vastgesteld. Dit betekent dat van deze drug NIETS aanwezig mag zijn in je lichaam. Het is alom bekend dat drugs langer dan 24uur in je lichaam aanwezig kunnen zijn. Met de nullimieten kan het dus nog steeds strafbaar (en gevaarlijk!) zijn als je gaat rijden en je de drugs al een paar dagen eerder hebt gebruikt.

Sterker nog, als je verschillende drugs door elkaar, of drugs in combinatie met alcohol hebt gebruikt, maakt het niet uit hoeveel je hebt gebruikt. Als je hierna nog steeds achter het stuur kruipt ben je strafbaar, ongeacht hoeveel drugs van welke soort dan ook je hebt gebruikt.

Controle

De politie kan dus net zo goed controleren op alcohol (de welbekende blaas-test) als op andere drugs. Ze kunnen op twee manieren controleren: een speekseltest en/of onderzoek van je oog-spraak-beweging functies. Als één van deze testen aantoont dat er waarschijnlijk onder invloed is gereden, zal je gevraagd worden om bloed af te staan. Dit bloed zal dan naar het lab worden gestuurd, om daar vervolgens getest te worden. Na ongeveer twee weken krijg je hiervan de uitslag.

Ben je getest op drugs tijdens een politie controle, en mocht je eigenlijk niet achter het stuur? Dan kan het Openbaar Ministerie (OM) een boete of gevangenisstraf uitvaardigen. Ook kan een rechter je rijbevoegdheid voor wel 5 jaar (maximaal) ontzeggen. Blijf dus achter het stuur vandaan na het gebruik van drugs!

De drugstest wordt ook steeds meer door particulieren gebruikt. Binnen verenigingen, sportclubs of natuurlijk de bezorgde ouder. Drugstesten kan met een zelftest op speeksel of urine, of natuurlijk met een drugstest met labanalyse. Die laatste categorie is betrouwbaarder.

Cholesterol meten. Waarop te letten?

Cholesterol meten. Waarop te letten?

De laatste maanden ontvangen we bij zogetest.nl steeds meer vragen over het meten van cholesterol. Het meten hiervan is voor honderdduizenden Nederlands een terugkerend ritueel. Toch doen veel misverstanden en vragen de ronde. Laten we eens ingaan op cholesterol en het meten van deze bouwstof.

Wat is cholesterol?

Cholesterol is een vetachtige stof. Eentje waar de mens niet zonder kan. Cholesterol zorgt voor de opbouw van cellen en hormonen en is erg belangrijk voor de spijsvertering. Het menselijke lichaam maakt zelf cholesterol aan, dit gebeurt in de lever. Cholesterol kan gemeten worden om verhoogd cholesterol aan te tonen. Dit is namelijk gevaarlijk. Als cholesterol jarenlang verhoogd is, kan het zich ophopen in vaten (de vaatwanden). Hierdoor kunnen bloedvaten op den duur dicht gaan zitten. Dan neemt het risico op hart- en vaatziekten en bijvoorbeeld een beroerte toe.

Goed en slecht cholesterol

Er wordt onderscheid gemaakt in goed en slecht cholesterol. Goed cholesterol wordt HDL-cholesterol genoemd. De slechte variant heet LDL-cholesterol. Goed cholesterol is goed voor vaten. Het is het LDL-cholesterol dat risico vormt voor vernauwde of zelfs verstopte vaten. Verhoogd (slecht) cholesterol wordt niet als ziekte beschouwd en heeft eigenlijk geen symptomen. Meten is de enige manier om het aan te tonen. De laatste decennia is verhoogd cholesterol een groot probleem geworden voor honderdduizenden Nederlanders.

Meten cholesterol

Nu het duidelijk is wat risico’s zijn, kan gekeken worden hoe die risico’s verminderd kunnen worden. Je voelt niet of je een verhoogd cholesterolgehalte hebt. Dat is natuurlijk jammer, zo zou je het eenvoudiger kunnen opsporen. Cholesterol moet gemeten worden. Dit kan met speciale meters die ook er ook voor thuis zijn. Maar meten kan uiteraard ook via de huisarts.

Extra risicofactoren voor een verhoogd cholesterol zijn roken en bijvoorbeeld vet eten. Mensen met overgewicht lopen meer risico. Door voedingspatronen aan te passen kan cholesterol verlaagd worden. Niet voor niets zijn er allerlei voedingsmiddelen die er specifiek op gericht zijn om cholesterol te verlagen.

Streefwaarde cholesterol

Je meet jouw cholesterolgehalte aan de hand van een bloedtest. Met een meting wordt gekeken naar HDL, LDL, triglyceriden en de ratio. Sommige meters, bijvoorbeeld de Mission 3-in-1 cholesterolmeter, geven ook nog een risico-indicatie af op basis van de combinatie van de gemeten waarde. Er is overigens zeer weinig bloed nodig voor een test. Het gaat vaak maar om enkele druppels. Cholesterol wordt gemeten in mmol/L oftewel millimol per liter. Het totale cholesterol moet lager zijn dan 5 mmol/L. Voor LDL-cholesterol wordt vaak een maximum van 2,5 mmol/L aangehouden. HDL-cholesterol mag hoog zijn. Hoe hoger hoe beter. De cholesterolratio wordt berekend door het totale cholesterolgehalte te delen door het goede HDL-cholesterolgehalte.

Cholesterol moet vaker gemeten worden. Alleen zo krijg je een juist beeld van het gehalte. Van nature schommelt het cholesterolgehalte namelijk. Met slechts één meting zou je een uitschieter kunnen vastleggen die dus niet een juist beeld van het werkelijke cholesterolgehalte aantoont. Het is daarom aan te raden zelf een meter aan te schaffen. Zo kan je makkelijk en geregeld zelf jouw cholesterol meten en hierop anticiperen. Steeds vaker komen mensen met al een uitslag bij de huisarts aan. De huisarts kan zo bepalen of er nog andere risicofactoren meespelen om zo de juiste behandeling te starten.

Hoofdluis op school

Ieder jaar is het wel een keer raak: hoofdluis. Kleine kriebelige beestjes die van kind naar kind hoppen. En niet door te springen zoals vaak gedacht wordt. Hoofdluizen lopen eigenlijk gewoon over van de één naar de ander. Dit door bijvoorbeeld jassen die tegen elkaar hangen of kinderen die door spelen met elkaars haar bij elkaar komen. Niet voor niets vind je hoofdluis ook vaak bij meerdere gezinsleden tegelijk. Vies en onhygiënisch misschien, maar gelukkig niet gevaarlijk!

Op school zijn er vaak luizenmoeders die kinderen controleren op hoofdluis. Dit doe je eigenlijk gewoon met het blote oog en door te kammen. Hoofdluizen worden dan zichtbaar maar daarmee is het probleem nog niet verholpen. Zodra er hoofdluis wordt geconstateerd, moet worden behandeld. En die behandeling bestaat vaak uit wassen, kammen en ontsmetten.

Hoofdluisshampoos

Met een hoofdluisshampoo was je het haar gewoon zoals met een normale shampoo. Maar in hoofdluisshampoo zitten bestanddelen die hoofdluis doden. Vaak is dit een een bepaalde olie. Het haar moet ingewerkt worden en vaak moet de shampoo er zo’n 15 minuten inblijven. Daarna uitspoelen. Let er op dat de shampoo geen pesticiden bevatten. Dit zie je vooral in het buitenland nog wel eens, in Nederland gelukkig niet. Na het uitspoelen is het haar ook direct gewassen. De shampoo werkt ook ontvettend.

Luizenkammen

Na het wassen moet er gekamd worden. Als het goed is, doodt de shampoo de hoofdluis. Maar daarna kunnen er nog luizen en eitjes in de haren of op de hoofdhuis zitten. Met speciale luizenkammen krijg je deze (hopelijk) allemaal weg. Een luizenkam kenmerkt zich doordat fijne vertanding. Haren worden bijna per haar uitgekamd. De luizen moeten er zo dus wel uit komen.

Zijn er nog steeds luizen? Dan moet je het wassen en kammen herhalen.

Maar met kammen en wassen, ben je er vaak nog niet. De luizen kunnen namelijk ook op kleding of knuffels zitten. Stop kleding in zakken of hang ze onder luizencapes. Zeker op school. Zo voorkom je besmetting. Op zogetest.nl bieden we luizencapes aan met aanzienlijke korting voor scholen, crèches en BSO’s.

Al besmet? Dan doen allerlei trucjes uit groetmoeders tijd de ronde. Wat te denken van het koken van kleding? Of knuffels in de vriezer? Allemaal effectief voor het doden van hoofdluis. Maar of het goed is voor kleding…

Urine testen

Urine testen. Waarom?

Urine laat zien wat er in je lichaam gebeurt. Urine wordt vaak beschouwd als afspiegeling van de gezondheid. Vaak zijn aandoeningen aan te tonen door urine te testen. Uiteraard moet je dan wel weten welke test en naar welke parameter je moet zoeken.

Urine wordt uitgescheiden door nieren en urinewegen. Urine is helder en geel van kleur. Tenminste, wanneer het uit een gezond lichaam komt. Door urine te testen op specifieke parameters kunnen bepaalde aandoeningen worden aangetoond. Denk aan diabetes of een nierziekte, maar een Soa als Chlamydia wordt ook opgespoord door urine te analyseren op de aanwezigheid van een bacterie. Zo kan er bij een urinetest worden gekeken naar bijvoorbeeld deze parameters:

  • Glucose
  • pH-waarde
  • Proteïnen
  • Creatinine
  • Leukocyten (witte bloedcellen)
  • Rode bloedcellen
  • Nitriet

Urine bestaat niet alleen uit afvalstoffen. Hier vergist men zich vaak in. Alles wat jouw lichaam op een bepaald moment niet nodig heeft, vind je terug in urine. Zo bevat urine vaak een overschot aan een bepaalde vitamine als je vitamine pillen slikt. Ook kan een teveel aan zout door het lichaam worden afgescheiden en zo in urine terecht komen.

Testen

Urine kan worden getest op verschillende manieren en door verschillende mensen. Jij kunt zelf aan de slag met urinestrips om zelf thuis te testen op bepaalde parameters. Maar er kan ook een laboratorium nodig blijken om bepaalde chemische (of microbiologische) tests uit te voeren. Het begint vaak bij een arts die kijkt naar helderheid en kleur. Vervolgens kunnen enkele simpele tests het een en ander uitsluiten. Zo kijkt een arts vaak het totaaleiwit, albumine en alfa-2-microglobuline. Hiermee wordt een mogelijk nierziekte onderzocht. Zijn deze waarden niet uitzonderlijk? Dan wordt wordt de nierkwaal vaak uitgesloten.

Ook wordt vaak gekeken naar het eiwit albumine in urine. Als albumine wordt aangetoond, kan dit vaak een indicatie zijn van diabetes (nierschade door diabetes). Helemaal als er geen andere eiwitten worden gevonden. Ook hoge bloeddruk kan zo worden aangetoond, er wordt dan naar een andere samenstelling gekeken maar nog steeds naar albumine.

Wat nog meer?

Eigenlijk kan je van alles uit urine halen. Als je maar weet welke parameter welke aandoening veroorzaakt. Zo lijkt darmkanker in de toekomst steeds vaker aangetoond te gaan worden door bloed in urine. Soa’s worden al vaak aangetoond met een urine monster en nieraandoeningen worden door middel van urine-onderzoek opgespoord. Er kan zelfs gekeken worden naar de kracht waarmee je plast. Weinig ‘plaskracht’ kan op een vergrote prostaat duiden. En plassen in kleine beetje kan wijzen op een blaasontsteking. Jouw urine vertelt dus wat er zich afspeelt in jouw lichaam. Met nieuwe en accurate testmethoden zal er steeds meer aangetoond kunnen worden zonder bloedonderzoek.

Cholesterol meten tijdens Health Check

Cholesterol en bloeddruk meten tijdens Health Check

Er is een ware run ontstaan op de Health Check die werd georganiseerd door het Amphia ziekenhuis in Breda. Bezoekers konden de check aanvragen om bloeddruk, cholesterol en longkracht te meten. De organisatie spreekt van een groot succes waarbij medewerkers die vraag niet aan konden. Voor 5 euro werd jouw gezondheid gecheckt en de opbrengst ging naar 3FM Serious Request. De actie is enorm populair en laat de wens om inzicht te krijgen in je gezondheid nog maar eens zien. Men is simpelweg nieuwsgierig. Veel bezoekers gaven aan niet bij hun huisarts terecht te kunnen voor dergelijke metingen. Nu ze voor een lage prijs gecheckt kunnen worden, staan mensen er letterlijk voor in de rij. En hoewel het uiteraard een mooie actie is om geld op te halen voor een goed doel, lijkt het bij velen niet bekend dat je deze metingen ook zelf thuis kunt uitvoeren. En net zo betrouwbaar!

Cholesterol meten

Met een scala aan Cholesterolmeters kan je thuis eenvoudig en pijnloos je totaal Cholesterol meten. We hebben het dan over cholesterol, HDL en LDL maar ook Triglyceride. En veel meters rapporteren op basis van deze metingen ook een bepaald risico op hartfalen. Met een klein prikje kan je alles al meten. Door te meten kan je monitoren en bijvoorbeeld voeding aanpassen. Bovendien kan je zo checken of je aanpassingen effect hebben. En allemaal vanuit huis. De meters zijn tegenwoordig zo betrouwbaar dat fabrikanten aangeven dat een laboratoriumonderzoek niet meer nodig is. Huisartsen, fysiotherapeuten en andere zorgprofessionals maken bijvoorbeeld gebruik van de Mission 3-in-1 Cholesterolmeter. Deze vind je ook op zogetest.nl.

Bloeddruk meten

Het meten van bloeddruk gebeurt al sinds jaar en dag overal en nergens, en natuurlijk ook thuis. Bloeddruk meet je met een bloeddrukmeter en kan via pols of bovenarm. Deze meters zijn betrouwbaar en bovendien laag geprijsd. Deze technologie is inmiddels zo ingeburgerd dat prijzen dalen. Ook zijn er saturatiemeters om bloedzuurstof te meten. Bloeddruk meet je eenvoudig door een band op pols of bovenarm aan te brengen die oppompt. Op deze manier ontstaat er een druk die gemeten kan worden.

Longkracht meten

Ook longkracht is eenvoudig zelf te meten. Waar cholesterol en bloeddruk digitaal gemeten worden, meet je longkracht vaak nog analoog. De inhoud van je longen, of uitblaaskracht, meet je met een peak flow meter. Dit zijn kleine blaasapparaten waar je in uitblaast om zo een bepaalde kracht te behalen. De graadmeter aan de zijkant van de meter geeft die kracht dan direct aan. Ook deze peak flow meters staan uiteraard op onze site.

Zoals je kunt zien, kan je de Healthcheck die in een ziekenhuis wordt uitgevoerd ook gewoon thuis uitvoeren. Natuurlijk moet je daarvoor wel wat meters en tests aanschaffen maar dan kan je ze blijven gebruiken en dus blijven monitoren. Want eigenlijk moet je minimaal eens per jaar zo’n Healthcheck doen…

Wat kost een SOA-test?

Een SOA-test kost tegenwoordig voor de meeste van ons geld. Dit was ooit anders, toen kon je gewoon de GGD voor een gratis test. Dit moest dan wel op gezette tijden – en leverde soms gênante taferelen op als je weer eens bekende tegenkwam – maar het was in ieder geval gratis. Anno 2016 is dit volledig veranderd. De GGD is alleen nog gratis voor een selecte groep, denk aan jongeren van 18 tot 25 en aan homomannen. Voor hen is het gratis maar dan moet er wel plek zijn. Vaak genoeg word je toch nog doorverwezen naar de huisarts omdat er geen ruimte op de soapoli is. Je gaat dan betalen voor de SOA-test. Tijd om eens naar alternatieven te kijken.

Wat is een SOA-test?

Om te beginnen moet je eigenlijk eerst weten wat een SOA-test is. Een SOA is natuurlijk een seksueel overdraagbare aandoening. Door onveilige seks kan je er eentje oplopen. SOA is dus een verzamelbegrip voor allerlei aandoeningen. Dit kunnen bacteriële of virale infecties zijn maar ook zijn er nog schimmels en parasieten. Er is geen test die op alle SOA’s test. Het gaat om losse testen die je kunt aanvragen op basis van het gelopen risico. Dit is de reden dat huisartsen en GGD’s vragen naar je seksuele geschiedenis. Zo kunnen ze het risico bepalen en beslissen welke test nodig is voor jou. Standaard wordt je op Chlamydia getest in Nederland, vaak samen met Gonorroe. De test is een laboratoriumonderzoek. In een lab wordt gekeken naar de aanwezigheid van bacteriën of virussen in jouw lichaamsmateriaal. Je moet dus materiaal afgeven of opsturen. Denk bijvoorbeeld aan urine of bloed.

Welke SOA’s?

De ene SOA is de andere niet. Dit geldt voor het testen – de manier van opsporen – maar ook voor de behandeling. Zo behandel je Chlamydia met antibiotica maar HIV niet. De meest voorkomende SOA is Chlamydia, gevolgd door Gonorroe. Deze SOA’s worden veel gevonden in alle risicogroepen. Dus bij hetero’s, homo’s, jong, oud, arm en rijk. Vooral Chlamydia is erg besmettelijk en wordt door bijna 70.000 mensen per jaar opgelopen. Chlamydia is makkelijk te behandelen maar dit moet wel snel. Als je jaren met een infectie blijft rondlopen, kan dit gevaar opleveren. Zo kunnen vrouwen er onvruchtbaar door worden. Testen moet dus! Alleen zo weet je of je Chlamydia hebt.

Wist je dat…Chlamydia in de meeste gevallen geen klachten geeft? Je voelt dan dus niets. Dit maakt deze meest voorkomende SOA extra verraderlijk. Zonder het zelf te weten kun je hem dus hebben en doorgeven…

Gonorroe wordt ook nog relatief veel gevonden. Eigenlijk zijn Chlamydia en Gonorroe die SOA’s waar je je standaard op moet testen. Voor velen volstaat dan ook deze test. Zodra blijkt dat je meer risico hebt gelopen, kan je ook getest worden op HIV en Syfilis. Vaak worden homomannen hier op getest, in de heterowereld is de HIV-test niet standaard.

Hoe testen op SOA’s?

Je test eigenlijk door lichaamsmateriaal af te staan. Dit geldt voor huisarts, GGD en voor sommige thuistesten. Door bloed, een wattenstaaf of urine af te nemen, kan er worden getest. Chlamydia en Gonorroe worden met urine of swab getest en HIV en Syflis met bloed. Het testen wordt gedaan in een laboratorium, het afnemen doe je zelf. Met uitzondering van bloed, bloed moet vaak door een arts worden afgenomen. In het lab wordt geanalyseerd en zodra datgene waarop wordt getest wordt gevonden, test je positief. Je hebt dan dus een SOA. Wordt er niets gevonden? Dan test je negatief en ben je in principe schoon.

Prijs SOA-test

Dan eindelijk de prijs. Wat kost zo’n test? Die kosten hangen af van hoe uitgebreid het onderzoek is. Allereerst betaal je zelf bij de huisarts. Niet direct, je kunt er niet pinnen, maar via de verzekeraar. Maar die verzekeraar factureert het door aan jou. Het testen op SOA’s komt uit je eigen risico. Alleen het consult – het gesprek met de huisarts – wordt vergoed. De rest betaal je zelf.

Testen op Chlamydia en Gonorroe kost bij de huisarts (anno 2016) tussen de 60 en 80 euro. Het hangt af van welke lab analyseert voor die huisarts en welke kosten zij hanteren. Komt er ook HIV bij? Dan betaal je zo rond de 150 euro. En dit kan oplopen naarmate er meer getest wordt. Moet je bijvoorbeeld ook oraal of anaal worden getest? Dan betaal je hier dus ook voor. Maar gemiddeld, voor een ‘normale’ SOA-test op Chlamydia en Gonorroe, betaal je rond de 75 euro. Let wel, hiervoor moet je naar de huisarts en eventuele behandeling zit hier niet bij.

Alternatieve SOA-test

De GGD is dus niet meer gratis. En bij de huisarts betaal je ook gewoon zelf en hier is testen niet goedkoop. Met deze gegevens kan je dus wachten op een alternatief. En dat is er gelukkig. Maak kennis met testalize.me. Met testalize.me test je jezelf anoniem en veilig op Chlamydia en Gonorroe. En de testalize.me SOA-test bestel je natuurlijk bij zogetest.nl. Test jezelf op afstand, pijnloos en helemaal anoniem op de meest voorkomende SOA’s. Je vraagt zelf online je uitslag op met een code. testalize.me weet niets van je. Jij blijft dus anoniem, zonder enig dossier. Ben je negatief getest? Heerlijk natuurlijk! Dan is er niets aan de hand. Word je positief getest? Dan moet je behandeld worden. Alle behandelopties volgen dan via testalize.me

Thuis op SOA’s testen, wanneer en waar jij wilt. Dat kan dus nu met testalize.me. Bestel de tests op zogetest.nl. Vandaag besteld = morgen in huis. En gratis verzonden!

Peak flow meter

Peak Flow Meter om longcapaciteit te meten

Een simpel testje kan vaak al veel aantonen. Dat geldt in het bijzonder voor het meten van longinhoud. Longinhoud geeft informatie over je ademhalingsstelsel. En die informatie is nuttig voor heel wat mensen. Denk aan stopende rokers, sporters, longpatiënten (COPD) en bijvoorbeeld wandelaars. Een groot longvolume wordt vaak geassocieerd met gezondheid. Mensen die op grote hoogte leven, lang zijn en geen weinig tot geen overgewicht hebben, beschikken vaak over een groot longvolume.

Je meet jouw longinhoud onder andere met een peak flow meter of met een spirometer. Hiermee kun je referentiekader voor jezelf creëren waarna je kan monitoren. Door uitademkracht te meten kan voortgang, of achteruitgang, worden bijgehouden. Zo kan je kijken of een verandering van levensstijl effect heeft op het longvolume. Niet voor niets maken voor stoppende – of gestopte – rokers gebruik van zo’n peak flow meter.

Wanneer longfunctie meten?

Vaak wordt aangeraden 3 keer per dag te meten. Doe dit dan bij voorkeur ‘s ochtends, ‘s middags en ‘s avonds. Je noteert dan altijd de hoogst gemeten waarde. Deze waarden kunnen vervolgens vergeleken worden. Gaat je longinhoud omhoog? Dan is dat een goed teken. Naarmate je beter inzicht krijgt in de longcapaciteit, kan het aantal metingen worden afgebouwd naar eenmaal per dag en later naar eenmaal per week.

Bij COPD patiënten zijn de luchtwegen beschadigd. Die schade aan de luchtwegen kan worden gemeten met een longfunctie test. Bij deze test wordt de luchtstroom gemeten die je met een maximale inspanning kunt uitblazen. Het gaat dan om de lucht die je in 1 seconde kunt uitblazen. Jonge mensen die geen vernauwing van de luchtwegen hebben, kunnen minimaal 80% van de lucht die ze inademen, in 1 seconde uitblazen.

België zet HIV-thuistest in

In België wordt vanaf vandaag een HIV thuistest ingezet om het aantal HIV infecties terug te dringen. De Belgische overheid heeft zich als doel gesteld om testen eenvoudiger en beter bereikbaar te maken. Daarom ligt de VIH-zelftest, van het Franse bedrijf Autotest Santé, vanaf vandaag bij de apotheek en wordt de test gepromoot door overheids en belangenorganisaties.

De test moet maximaal 30 euro gaan kosten. In België lopen gemiddeld 3 mensen per dag HIV op. HIV is het virus dat Aids veroorzaakt en deze laatste ziekte is nog steeds dodelijk. HIV kan gelukkig onderdrukt worden met remmers om zo te voorkomen dat HIV zich ontwikkelt tot Aids. HIV is daardoor niet meer dodelijk, maar wordt beschouwd als chronische ziekte. Naar schatting weer 20 procent van de HIV-positieve Belgen dit zelf niet.

Het testen op HIV gaat met bloed. Bij de zelftest zit dan ook een vingerprik om een paar druppels  af te nemen. Na 15 minuten volgt de uitslag. Deze uitslag is negatief of positief. Bij positief resultaat wordt aangeraden direct contact op te nemen met huisarts of ziekenhuis om door te testen. Na de confirmatie van een positieve uitslag moet met medicatie worden gestart. In België wordt deze medicatie sinds kort terugbetaald vanuit de overheid.

Inzet thuistest

Het is interessant om te zien dat de thuistest wordt ingezet om HIV te detecteren. Er wordt kennelijk ingezet op zelfzorg en niet op het bezoeken van een arts om te testen. Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met de barrière die wordt opgeworpen zodra er een arts bezocht moet worden en er mensen afhaken. Door de thuistest in te zetten hoopt de Belgische overheid een deel van de risicopopulatie over te halen zich te testen dat zich anders niet had gemeld. De thuistest is vanaf nu verkrijgbaar bij apotheken in België.

Wanneer kan ik een SOA test doen?

De meeste Nederlanders weten gelukkig wel dat het hebben van onveilige seks kan leiden tot een SOA. Het is echter niet bij iedereen bekend wanneer je een SOA test kan laten doen. Daarom zal in dit artikel worden beschreven wanneer het mogelijk is om je op een bepaald virus of bacterie te laten testen. Dit verschilt namelijk per SOA.

De twee SOA’s die het snelst terug te vinden zijn, dus waarvan de zogeheten incubatietijd het kortst is, zijn chlamydia en gonorroe. Beide ziektes kunnen aan de hand van een uitstrijkje of urinemonster worden teruggevonden. Chlamydia wordt tussen de 1 en 35 dagen zichtbaar en gonorroe tussen 1 en 21 dagen. Met andere woorden, het is verstandig om pas een SOA test te doen wanneer het seksueel contact een aantal weken geleden heeft plaatsgevonden. Wanneer er positief wordt getest op één van deze twee SOA’s, moet er een antibiotica kuur worden gestart. Dankzij deze kuur vindt in de meeste gevallen genezing plaats.

De uitzondering op deze regel is HIV. Wanneer het vermoeden bestaat dat er kans is geweest op een overdracht van HIV, kan er via de huisarts een PEP kuur worden aangevraagd. Dit houdt in dat er een maand lang aidsremmers moeten worden ingenomen, om zo de kans op HIV te verkleinen. Na een aantal maanden zal er dan nog een keer op HIV worden getest om te kijken of de PEP kuur heeft gewerkt.

Er zijn ook SOA’s die niet via een uitstrijkje of een urinemonster zijn op te sporen. Dit zijn bijvoorbeeld herpes genitalis, hepatitis B, en syfilis. Herpes kan via een monster van ontstane blaasjes worden opgespoord en kan soms ook in het bloed worden gevonden. Helaas is er geen genezing mogelijk voor herpes genitalis en zal de patiënt altijd besmet blijven. Door een gezonde leefstijl kan het aantal uitbraken wel flink worden beperkt.

Hepatitis B en syfilis kunnen in het bloed worden teruggevonden. Hepatitis B wordt tussen de 4 en 24 weken zichtbaar in het bloed en syfilis tussen de 2 en 12 weken. Hepatitis B is in sommige gevallen behandelbaar maar kan zich ook tot een chronische ziekte ontwikkelen. Als er op tijd wordt begonnen met het behandelen van syfilis, is deze SOA goed behandelbaar.

Het is belangrijk om je op SOA’s te laten testen wanneer je risico op besmetting hebt gelopen. Eigenlijk geldt voor elke SOA dat hoe eerder je met behandeling begint, hoe groter de kans op genezing is. Wanneer je het niet prettig vindt om naar de huisarts of GGD te gaan, kun je bij ons ook een SOA test bestellen. Bekijk de professionele SOA-tests van Openlab. Dit zijn tests op basis van laboratoriumonderzoek.