Privacy

Jouw gegevens moeten privé zijn. En dat geldt in het bijzonder voor medische gegevens. Daar zijn wij ons bij zogetest.nl volledig van bewust. We doen er alles aan om veiligheid van onze data te waarborgen. Jij moet het volste vertrouwen kunnen hebben in onze dienstverlening en daar hoort privacybescherming bij! Dit kan jij van ons verwachten:

  • Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt
  • Informatie en bestelgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database
  • Volledige website verloopt via https

Bovenstaande punten hebben betrekking op de online aspecten van onze dienstverlening. Maar jouw privacy is offline ook van belang.

  • Ons personeel is contractueel gehouden aan geheimhouding
  • Ons pakketjes zijn neutraal en discreet
  • Testuitslagen zijn anoniem, ook als je deze moet opvragen bij een lab

Cookies

Net als vrijwel alle webwinkels houden we door middel van cookies bij welke pagina’s worden bezocht en hoe intensief elementen van de website worden gebruikt. Op deze manier kunnen wij continue blijven werken aan de kwaliteit van onze webwinkel. Behalve deze cookies gebruiken we ook cookies om statistieken door te meten. Dit doen we door middel van Google Analytics.

Ook voor cookies geldt dat wij niet met derden samenwerken om profielen op te stellen van cookies. Wij stellen onze site ook niet open voor anderen om dergelijke profielen te verzamelen.

Gegevens verwijderen

Wil je jouw gegevens inzien of laten verwijderen? Dat kan uiteraard. En gratis. Mail ons met het verzoek.